+4428 7954 9100
Đặt Ngay

Tullaghoge Fort

Construction work at Tullaghoge Fort has recently been completed.
 
Works were carried out to deliver a new car parking area, interpretation and a new path to the monument.
 
Tullaghoge Fort was a royal power centre which came to historical prominence in the 11th Century when it was a dynastic centre and inaugural place for Cenel nEogain (later the O’Neills).
 
It is a polygonal embanked enclosure, separated from an outer bank by a wide flat space and no ditch. From its hilltop position, it commands wide views of the area and is visible for miles around. The site was abandoned by 1622.
 
(Discover Northern Ireland)
 

Liên Hệ

Địa chỉ

53 Main Street,
Maghera,
BT46 5AA
Northern Ireland

Điện Thoại

+4428 7954 9100

Email

info@walshshotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+4428 7954 9100

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách