+4428 7954 9100
Đặt Ngay

Lough Neagh Tours

Experience a range of tours whilst getting a taste of the culture present in Ireland.
 
Lough Neagh Tours offer guests an opportunity to meet the Irish locals and immerse themselves in heritage, history and hospitality around this unique lake – the largest in the UK and Ireland.  Departing from Belfast city centre to the shores of Lough Neagh, an area world renowned for its folklore, flora, fauna and eel, guests are transported to an untapped wilderness likened to the Florida Everglades. Be one of the first to experience its untouched landscape, to meet the locals and to sample the unique charm and fantastic culinary delights this summer.

Liên Hệ

Địa chỉ

53 Main Street,
Maghera,
BT46 5AA
Northern Ireland

Điện Thoại

+4428 7954 9100

Email

info@walshshotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+4428 7954 9100

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách